top of page

Політика щодо обробки персональних даних

1. Общие положения
Настоящая политика обработки персональных данных составлена в соответствии с
з вимогами Закону України Про захист персональних даних від
01.06.2010 № 2297-VI і визначає порядок обробки персональних даних і
заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних,
предпринимаемые ООО & quot; Управляющая компания & quot; ПОЛИТЕХ & quot; (далее - Оператор).
1.1. Оператор ставить свою найважливішу мету та умови здійснення своєї справи
діяльність сполучення прав і свободи людини та громадянина при обробці
його персональних даних, у тому числі захист прав на неприкосновенність
приватної життя, лічну та сімейну тайну.
1.2. Настоящая политика Оператор у відношенні обробки персональних
даних (далі - Політика) застосовується з усією інформацією, який Оператор
може отримати про відвідувача веб-сайту http://ykp.kiev.ua.

2. Основні поняття, що використовуються в політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка
персональних даних за допомогою засобів вичислильної техніки;
2.2. Блокування персональних даних - тимчасове прекрасне оброблення
персональних даних (для вимкнення випадків, якщо обробка необхідних для
уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а
також програма для ЕВМ та бази даних, що забезпечують їх доступність у мережах
Інтернет за сетевим адресою http://ykp.kiev.ua;
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність
містяться в базі даних персональних даних та забезпечують їх
обробка інформаційних технологій та технічних засобів;
2.5. Обізначення персональних даних - дії, в результаті яких
неможливо визначити без використання додаткової інформації
належність персональних даних конкретному користувачеві або іному
субъекту персональних даних;
2.6. Обработка персональних даних - будь-яка дія (операція) або
сукупність дій (операцій), здійснених із використанням засобів
автоматизація або без використання таких засобів з персональними даними,
включаючи збір, запись, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення
(оновлення, зміна), виведення, використання, передачу
(розповсюдження, надання, доступ), виділення, блокування,
удалення, унічтоження персональних даних;
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридичне або
фізичне літо, самостійно або спільно з іншими обличчями
організуючі та (або) здійснюючі обробку персональних даних, а також
визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних
даних, підлягаючих обробці, дії (операції), здійснені с
персональними данними;
2.8. Персональні дані - люба інформація, що стосується прямо або
косвенно до визначеного або визначаємому Користувачеві веб-
сайт http://ykp.kiev.ua;
2.9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайту http://ykp.kiev.ua;

2.10. Передоставлення персональних даних - дії, зроблені на
розкриття персональних даних визначеному лиці або визначеному кругу
особи;
2.11. Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, направлені
на розкриття персональних даних невизначеному кругу осіб (передача
персональних даних) або на ознакомлення з персональними даними
неограниченого круга осіб, у тому числі обнародування персональних даних в
засобів масової інформації, розміщення в інформаційно-
телекомунікаційних сетях або надання доступу до персонального
даних каким-або іним способом;
2.12. Трансграничная передача персональних даних - передача персональних
даних на території іноземного державного органу влади іноземного
державі, іноземному фізичному або іноземному юридичному ліцу;
2.13. Унічтоження персональних даних - будь-які дії, в результаті яких
персональні дані унічтожаються насамперед із невозможністю
подальшого відновлення змісту персональних даних в
інформаційна система персональних даних та (або) унічтожаються
матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обрабатувати наступні персональні дані користувача
3.1. Фамилия, имя, отчество;
3.2. Електронний адрес;
3.3. Номера телефонов;
3.4. Також на сайті відбувається збір та обробка захищених даних о
відвідувачів (у т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів Інтернет-статистики
(Яндекс Метрика і Гугл Аналітика та інші).
3.5. Вишепереглядові дані далі за тексту Політики, об’єднані загалом
понятием Персональні дані.

4. Целі обробки персональних даних
4.1. Цел обробки персональних даних Користувача - інформування
Користувач за допомогою відправлення електронних пісем; предоставление доступа
Користувач до сервісу, інформації та / або матеріалів, що містять веб-
сайт.
4.2. Також Оператор має право направити Користувачеві повідомлення про нові
продуктів та послуг, спеціальних пропозицій та різних подій.
Користувач завжди може відказатися від отримання інформаційних
повідомлений, зробив Оператор письмо на адресу електронної
почты yk_politekh@ukr.net с пометкой «Отказ від повідомлень про нові продукти і
послуг та спеціальних пропозицій ».
4.3. Опубліковані дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів
Інтернет-статистики, що служать для збору інформації про дії користувачів
на сайті, покращення якості веб-сайту та його вміст.

5. Правові основи обробки персональних даних
5.1. Оператор звертається до персональних даних користувача лише у випадку
їх заполнения і / або відправки Користувача самостійно через спеціальні
форми, розміщені на веб-сайті http://ykp.kiev.ua. Заполняя соответствующие
форми та / або відправляти свої особисті дані Оператора, Користувач
виражає своє погодження з цією Політикою.

5.2. Оператор обробляє надані дані про користувача у випадку,
якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження
файлів «cookie» та використання технологій JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних
Безпечність персональних даних, які обробляються Оператором,
забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних
мер, необхідний для виконання у повному обсязі вимог, що діють
законодавства в галузі захисту персональних даних.
6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і приймає все
можливі міри, виключаючі доступ до персональних даних
неуполномоченних осіб.
6.2. Персональні дані користувача ніколи, ні за яких умов не будуть
передані третім обличчям, для вимкнення випадків, пов’язаних із виконанням
діючого законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей в особистих даних, Користувач
може актуалізувати їх самостійно, шляхом створення Оператора
повідомлення на адресу електронної пошти Оператора yk_politekh@ukr.net с
пометкой «Актуалізація персональних даних».
6.4. Срок обробки персональних даних є неограниченим.
Користувач може в будь-який момент відкрити своє погодження на обробці
персональних даних, зроблених Оператор повідомляє за допомогою
електронної пошти на електронну адресу Оператора yk_politekh@ukr.net с
пометкой «Отзыв согласия на обработку персональных данных».

7. Трансгранична передача персональних даних
7.1. Оператор до початку здійснення трансграничної передачі персональних
даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземному державі, на території
якому передбачається здійснювати передачу персональних даних,
забезпечується надійна захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Трансгранична передача персональних даних на території зарубіжних країн
державних, не відповідаючих вищеуказаним вимогам, може здійснюватися
лише в разі наявності погодження в письмовій формі суб'єкта персональних
даних на трансграничну передачу його персональних даних та / або виконання
договір, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Заключительные положения
8.1. Користувач може отримати будь-які розробки за інтересами
питання, касающимся обробки його персональних даних, обратившись к
Оператора за допомогою електронної пошти yk_politekh@ukr.net.
8.2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки даних
персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її
новой версией.
8.3. Актуальна версія Політика у вільному доступі розміщена в мережі
Інтернет за адресою http://ykp.kiev.ua/privacy.

bottom of page